Objednávka zvláštního vlaku

Přemýšleli jste o netradiční firemní prezentaci formou zvláštního vlaku? Pak právě pro vás připravíme nabídku zvláštního vlaku.

Zvláštní vlaky

Zvláštní vlak vás doveze v časech a po trasách, které budou odpovídat co nejvíce vaší představě. Sestavíme pro vás takový jízdní řád, který nenajdete v žádné příručce a zároveň vám umožníme splnit vaše přání. Dokážeme vypravit vlak pro různě velkou skupinu osob a dojet co nejblíže místu dalšího návazného programu. Vlak může být sestaven z moderních nebo historických vozidel. Vybrat si můžete lokomotivu i vozy, které vám do zvláštního vlaku zařadíme. Svezeme vás třeba ubytovacím vlakem s jídelními, lůžkovými a lehátkovými vozy. Připravíme i speciální vlakovou soupravu pro různé příležitosti (firemní setkání, oslava narozenin) se salonními, společenskými nebo třeba tanečními vozy. Zvláštní vlaky sestavíme ze všech dostupných typů a vzájemně možných kombinací železničních vozů, moderních i historických. Vozy dokážeme zabezpečit v takové kombinaci, kterou umožňuje rezerva parku vozů osobní přepravy Českých drah, v případě nedostatku některého typu dokážeme takový vůz pronajmout i od jiných dopravců.

Objednávka zvláštního vlaku

Historické vlaky

Často a zejména u stálých zákazníků Českých drah jsou velice oblíbeny nostalgické vlaky. To jsou také zvláštní vlaky na objednávku, sestavené z historických vozidel, která v pravidelném provozu neuvidíte. Tato vozidla jsou většinou muzejními exponáty. V čele nostalgického vlaku nabídneme některou z parních, starších elektrických, či motorových lokomotiv, nebo samotný motorový vůz. Historických motorových vozů nabízíme celou řadu, mají nízké provozní náklady a hodí se například pro menší skupiny. Všechna historická vozidla vám zajistíme dle vašeho přání. Ke zvolenému historickému hnacímu vozidlu připojíme takové osobní vozy, které vašim požadavkům nejlépe vyhoví.


Podmínky pro objednání zvláštního vlaku

 • pro zavedení vnitrostátního zvláštního vlaku je nutno podat objednávku nejpozději 30 dnů před prvním požadovaným termínem jízdy, u mezinárodního zvláštního vlaku 90 dnů před prvním požadovaným termínem jízdy
 • pro zavedení zvláštního vozu je nutno podat objednávku před prvním požadovaným termínem nejpozději 15 dnů při jízdě na vnitrostátních pravidelných vlakových spojích, nebo 60 dnů při jízdě na pravidelných vlakových spojích mezinárodních

Tyto lhůty pro objednání je nutné zásadně dodržet, aby se dalo včas připravit a se všemi zúčastněnými projednat zcela konkrétní a technologicky možné řešení. Děkujeme za pochopení.

Objednávka musí být vždy písemná a obsahovat:

 • údaje o objednateli (adresa, kontaktní osoba, telefonní případně i emailové spojení na tuto osobu a zúčtovací data = adresa, IČ, DIČ a číslo účtu, kam je třeba poslat fakturu k úhradě
 • zda se jedná o zvláštní vůz (vagon) nebo zvláštní vlak
 • počet a typ žádaných železničních vozů (vagonů)
 • výchozí a cílovou železniční stanici
 • požadavky na trasu s časovými údaji a daty jízdy
 • případně již předem zvolený typ vozů (vagonů) a lokomotivy

Prohlédněte si katalog našich historických vozidel a sestavte si vlak dle vašeho přání.


Kde objednat zvláštní vlak


Postup při řešení objednávky

České dráhy po získání vaší objednávky přezkouší technologickou proveditelnost požadavku a nabídnou vám technicky možný způsob řešení, který bude nejblíže vašemu přání vyhovovat. Dojde-li ke vzájemné shodě ve všech důležitých bodech objednávky, nabídnou vám České dráhy smluvní cenu za realizaci zvláštního vlaku nebo vagonu. V případě vašeho souhlasu pak následně písemně potvrdíte dohodnuté skutečnosti a v závazné objednávce se zavážete uhradit dohodnutou smluvní cenu, jejíž celkovou výši včetně zúčtovacích dat v závazné objednávce rovněž nezapomeňte uvést. Jedině po obdržení závazné objednávky následně ihned přistoupí České dráhy k vlastní realizaci vašeho záměru.

Smluvní cena za zvláštní vlak či vagon se skládá:

 • z poplatků za pronájem vagonu, či vlaku podle zvolených nebo vhodně nabídnutých typů železničních vozidel, která budou odpovídat představám vašeho záměru.
 • z poplatků za průvoz po tratích podle zvolené trasy (vychází z celkové skladby = tedy z hmotnosti nabízené vlakové soupravy (uvádí se hmotnost obsazených vozidel vycházející z celkem požadovaného počtu přepravovaných osob) a kilometrické vzdálenosti příslušné trasy vyjádřené v tarifních kilometrech, které stanovují příslušné železniční správy = na tratích ČD lze tyto kilometry zjistit z jízdního řádu podle příslušné tratě, zahraniční železnice si stanovují kilometrické vzdálenosti podle vlastních tarifních kilometrů, které nemusí být shodné s částí tratí uvedenou v části zahraničních jízdních řádů traťového jízdního řádu Českých drah). Tyto poplatky se řídí v České republice platným výměrem Ministerstva financí ČR na příslušné časové období, o stanovení poplatků zahraničních železnic je nutno písemně žádat jenom na základě konkrétně a předem stanoveného počtu a druhu železničních vozidel (vagonů) a přesně stanovené trasy pro přepravu, a tyto poplatky se také započítají do celkové nabídkové (smluvní) ceny. Proto je třeba v případě žádosti o přepravy do zahraničí poptávku učinit nejméně ve lhůtě výše stanovené před termínem odjezdu, aby nám zahraniční železnice přijaly naši poptávku na sdělení dílčí ceny.
 • z poplatků za mimořádné manipulace, doprovod vlaku, hnací vozidlo v případech vyžadujících mimořádné nasazení těchto náležitostí v porovnání s pravidelně zavedenými vlaky podle jízdního řádu. Tyto činnosti vyplynou z naplnění celkového požadavku v závislosti na technologických možnostech řešení podle provozních možností Českých drah.
 • z poplatků za přidělení volné kapacity dopravní cesty státním přídělcem, které mu musí České dráhy stejně jako jiný dopravce odvádět v případě jejich využití. Rovněž za pozdní případné odřeknutí mohou vzniknout sankce, které budou České dráhy požadovat po objednateli v případě nedodržení výše uvedených stanovených lhůt pro objednání.

A nyní jen zbývá si vybrat zvláštní vlak. Vždy vám poradíme a pomůžeme při výběru vhodného řešení.

Úvod Vlaky na objednávku Jak to funguje