Naše exponáty

Většině zájemců se patrně v souvislosti s historickou železnicí vybaví parní lokomotivy. Právě ty jsou hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v druhé polovině století dvacátého. Větší část z těchto exponátů je neprovozní, ale přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzuje údiv.

Parní lokomotiva 310.076 „Kafemlejnek“

Typická lokomotiva českých místních drah využívaná k dopravě smíšených vlaků. V závěru provozu dosluhovala na posunu v depech a na vlečkách.»

Parní lokomotiva 310.0 Kafemlejnek


Parní lokomotiva 313.432 „Matylda“

Pro specifické potřeby provozu na soukromých místních drahách ve východní a severní části Čech bylo vyrobeno mezi lety 1890 a 1909 celkem 35 …»

Parní lokomotiva 313.432 Matylda


Parní lokomotiva 354.195 „Všudybylka“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1925 v továrně Českomoravská–Kolben pro vozbu lehkých rychlíků a osobních vlaků.»

Parní lokomotiva 354.195 Všudybylka, Vanovka


Parní lokomotiva 414.096 „Heligón“

Dlouhých 61 let lokomotiva 414.096 zvaná Heligón poctivě sloužila v nákladní dopravě a na posunu. Nyní se opět probudila do nového života.»

Parní lokomotiva 414.096 Heligon


Parní lokomotiva 422.062 „Malý bejček“

Lokomotivy původně označené u Rakouských státních drah řadou 178 vyráběly v monarchii lokomotivky Krauss Linz, PČM Praha, Vídeňské N. Město, Floridsdorf a …»

Parní lokomotiva 422.062 „Malý bejček“


Parní lokomotiva 477.043 „Papoušek“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1954 v ČKD Praha pod výrobním číslem 3042 a patří k nejmodernějším parním strojům, které ČSD provozovaly. »

Parní lokomotiva 477.0 Papoušek


Parní lokomotiva 498.022 „Albatros“

Rychlíkové lokomotivy 498.022 byly jedny z nejhezčích parních lokomotiv u nás. Zásluhu na tom má akademický malíř Vilém Kreibich, který navrhl jejich …»

Parní lokomotiva 498.022 Albatros


Parní lokomotiva 524.1110 „Pětikolák“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1931 v ČKD Praha pod výrobním číslem 1569. Konstrukčně vycházela z velmi zdařilých strojů řady Va, které byly původně …»

Parní lokomotiva 524.1110 Pětikolák


Parní lokomotiva 534.0323 „Kremák“

Lokomotiva byla vyrobena ve Škodových závodech v Plzni v roce 1946 s výrobním číslem 1648 a její určení bylo pro těžké nákladní vlaky a ke konci parního …»

Parní lokomotiva 534.03 Kremák


Parní lokomotiva 556.0271 „Štokr“

Nejmodernější československé parní lokomotivy pro těžké nákladní vlaky. S těmito lokomotivami končí výroba parních lokomotiv a později i parní provoz u …»

Parní lokomotiva 556.0 Štokr, Bugatka


Motorový vůz M 131.105 „Hurvínek“

Pro poválečnou obnovu parku motorových vozů pro vedlejší tratě objednaly ČSD v roce 1946 v Tatře Kopřivnice nový typ dvounápravového motorového vozu s …»

Motorový vůz M 131.105 „Hurvínek“


Motorový vůz M 152.0002 „Orchestrion“

Motorové vozy řady M 152.0 jsou náhradou za osvědčené, ale zastaralé vozy M 131.1. Byly určeny pro provoz na vedlejších tratích ČSD. Po dvou prototypech z …»

Motorový vůz M 152.0002 Orchestrion


Motorový vůz M 240.0100 „Singrovka“

Pro doplnění a modernizaci parku motorových vozů zvolily ČSD v roce 1956 novou koncepci a to vozy s hydrodynamickým přenosem výkonu. Určení těchto motorových …»

Motorový vůz M 240.0100 Singrovka


Motorový vůz M 262.076 „Kredenc“

Pokračováním motorizace osobní dopravy po 2. světové válce byl vývoj a výroba motorových vozů řady M 262.0. Šlo o vozidlo lehké konstrukce s elektrickým …»

Motorový vůz M 262.076 „Kredenc“


Motorová lokomotiva T 211.0101 „Prasátko“

Jedním z prvních typů motorových lokomotiv sériově vyráběných v ČKD Praha byla řada T 211.0. Byly to stroje určené pro lehkou traťovou službu a lehký …»

Motorová lokomotiva T 211.0101 Prasátko


Motorová lokomotiva T 334.085 „Rosnička“

Tyto třínápravové motorové lokomotivy jsou největším rozumně proveditelným hnacím vozidlem bez podvozků, a tedy vozidlem relativně levným.»

Motorová lokomotiva T 334.085 „Rosnička“


Motorová lokomotiva T 435.0058 „Hektor“

Základní kámen rozsáhlejší motorizace u ČSD položila lokomotiva řady T 435.0, odvozená z prototypů T 434.0 a vyráběná v ČKD Praha od roku 1958. Vyrobeno …»

Motorová lokomotiva T 435.0058 Hektor


Motorová lokomotiva T 444.030 „Karkulka“

Motorová lokomotiva s hydrodynamickým přenosem výkonu určená pro vozbu lehčích osobních a nákladních vlaků na vedlejších tratích a pro staniční posun.»

Motorová lokomotiva T 444.0 Karkulka


Motorová lokomotiva T 458.1190 „Velký hektor“

Jako stroje konstrukčně navazující na řadu T 435.0 byly vyráběny lokomotivy řady T 458.1. Byly odvozeny z exportních strojů ČME 2 dodávaných v letech 1960 …»

Motorová lokomotiva T 458.1190 Velký hektor


Motorová lokomotiva T 466.0286 „Pilštyk“

Lokomotivy T 466.0 vyráběly ZTS Martin na základě vlastního vývoje a proto se v řadě detailů liší od ostatních strojů ČSD. Byly určeny pro lehkou osobní i …»

Motorová lokomotiva T 466.0 Pielstick


Motorová lokomotiva T 478.3101 „Brejlovec“

Motorová lokomotiva původně určená pro vozbu rychlíků a osobních vlaků na hlavních neelektrifikovaných tratích ČSD.»

Motorová lokomotiva T 478.3 Brejlovec, Honda


Motorová lokomotiva T 669.0001 „Čmelák“

Motorové lokomotivy řady T 669.0 byly určeny pro těžký posun a vycházejí z lokomotiv typu ČME 3 vyvinutých speciálně pro Sovětský svaz.»

Motorová lokomotiva T 669.0001 Čmelák


Motorová lokomotiva T 679.1600 „Sergej“

Lokomotivy řady T 679.1 pro těžkou nákladní dopravu patří mezi lokomotivy typu M 62, velmi rozšířenými v bývalých socialistických zemích.»

Motorová lokomotiva T 679.1600 Sergej


Motorová lokomotiva úzkorozchodná TU 47.016 „Téúčko“

Lokomotivy řady TU 47.0 byly vyvinuty pro motorizaci provozu na úzkorozchodných tratích ČSD. Na celkem pěti tratích rozchodu 750 a 760 mm mohly být nasazeny jak …»

Motorová lokomotiva úzkorozchodná TU 47.014 Téúčko


Akumulátorová lokomotiva E 212.001 „Koloběžka“

Lokomotiva pochází ze čtyřkusové série elektrických lokomotiv pro stejnosměrnou napájecí soustavu 600 V, kterou vyrobila Škoda Plzeň v letech 1955 až 1958 …»

Akumulátorová lokomotiva E 212.001 Koloběžka


Elektrická lokomotiva E 499.101 „Bobina“

Tato lokomotiva jako prototyp byla první s bezlicenční konstrukcí podvozků. Měla stejnou skříň s řadou E 499.0, tedy se šesti kruhovými okny v každé …»

Elektrická lokomotiva E 499.101 „Bobina“


Elektrická lokomotiva E 669.001 „Šestikolák“

Potřebu výkonnějších lokomotiv pro rychlíkovou dopravu měly pokrýt šestinápravové stroje s plánovaným označením E 698.0. Nepodařilo se však dodržet …»

Elektrická lokomotiva E 669.001 Šestikolák


Elektrická lokomotiva E 669.101 „Šestikolák“

Na základě zkušeností s provozem prototypu E 669.002 vyrobila Škoda Plzeň dvě série šestinápravových elektrických lokomotiv s označením E 669.1. Byly …»

Elektrická lokomotiva E 669.101 „Šestikolák“


Salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka

Park salonních vozů ČSD pro přepravu vysokých státních činitelů, především prezidenta republiky, byl rozšířen o vůz, který byl darem k 80. narozeninám …»

Salonní vůz T. G. Masaryka


Úvod Muzeum Lužná Naše exponáty