Naše exponáty

Většině zájemců se patrně v souvislosti s historickou železnicí vybaví parní lokomotivy. Právě ty jsou hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v druhé polovině století dvacátého. Větší část z těchto exponátů je neprovozní, ale přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzuje údiv.

Parní lokomotiva 310.076 „Kafemlejnek“

Typická lokomotiva českých místních drah využívaná k dopravě smíšených vlaků. V závěru provozu dosluhovala na posunu v depech a na vlečkách.»

Parní lokomotiva 310.0 Kafemlejnek


Parní lokomotiva 310.127

Severní dráha císaře Ferdinanda pro své místní dráhy opatřila 43 trojspřežních tendrovek řady IX.»

Parní lokomotiva 310.127


Parní lokomotiva 313.432 „Matylda“

Pro specifické potřeby provozu na soukromých místních drahách ve východní a severní části Čech bylo vyrobeno mezi lety 1890 a 1909 celkem 35 …»

Parní lokomotiva 313.432 Matylda


Parní lokomotiva 354.195 „Všudybylka“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1925 v továrně Českomoravská – Kolben pro vozbu lehkých rychlíků a osobních vlaků.»

Parní lokomotiva 354.195 Všudybylka, Vanovka


Parní lokomotiva 414.096 „Heligon“

Dlouhých 61 let lokomotiva 414.096 zvaná Heligon poctivě sloužila v nákladní dopravě a na posunu. Nyní se opět probudila do nového života.»

Parní lokomotiva 414.096 Heligon


Parní lokomotiva 422.062 „Malý bejček“

Lokomotivy původně označené u Rakouských státních drah řadou 178 vyráběly v monarchii lokomotivky Krauss Linz, PČM Praha, Vídeňské N. Město, Floridsdorf a …»

Parní lokomotiva 422.062 „Malý bejček“


Parní lokomotiva 477.043 „Papoušek“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1954 v ČKD Praha pod výrobním číslem 3042 a patří k nejmodernějším parním strojům, které ČSD provozovaly. »

Parní lokomotiva 477.0 Papoušek


Parní lokomotiva 498.022 „Albatros“

Rychlíkové lokomotivy 498.022 byly jedny z nejhezčích parních lokomotiv u nás. Zásluhu na tom má akademický malíř Vilém Kreibich, který navrhl jejich …»

Parní lokomotiva 498.022 Albatros


Parní lokomotiva 524.1110 „Pětikolák“

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1931 v ČKD Praha pod výrobním číslem 1569. Konstrukčně vycházela z velmi zdařilých strojů řady Va, které byly původně …»

Parní lokomotiva 524.1110 Pětikolák


Parní lokomotiva 534.0323 „Kremák“

Lokomotiva byla vyrobena ve Škodových závodech v Plzni v roce 1946 s výrobním číslem 1648 a její určení bylo pro těžké nákladní vlaky a ke konci parního …»

Parní lokomotiva 534.03 Kremák


Parní lokomotiva 556.0271 „Štokr“

Nejmodernější československé parní lokomotivy pro těžké nákladní vlaky. S těmito lokomotivami končí výroba parních lokomotiv a později i parní provoz u …»

Parní lokomotiva 556.0 Štokr, Bugatka


Motorový vůz M 131.105 „Hurvínek“

Pro poválečnou obnovu parku motorových vozů pro vedlejší tratě objednaly ČSD v roce 1946 v Tatře Kopřivnice nový typ dvounápravového motorového vozu s …»

Motorový vůz M 131.105 „Hurvínek“


Motorový vůz M 152.0002 „Orchestrion“

Motorové vozy řady M 152.0 jsou náhradou za osvědčené, ale zastaralé vozy M 131.1. Byly určeny pro provoz na vedlejších tratích ČSD. Po dvou prototypech z …»

Motorový vůz M 152.0002 Orchestrion


Motorový vůz M 240.0100 „Singrovka“

Pro doplnění a modernizaci parku motorových vozů zvolily ČSD v roce 1956 novou koncepci a to vozy s hydrodynamickým přenosem výkonu. Určení těchto motorových …»

Motorový vůz M 240.0100 Singrovka


Motorový vůz M 262.076 „Kredenc“

Pokračováním motorizace osobní dopravy po 2. světové válce byl vývoj a výroba motorových vozů řady M 262.0. Šlo o vozidlo lehké konstrukce s elektrickým …»

Motorový vůz M 262.076 „Kredenc“


Motorová lokomotiva T 211.0101 „Prasátko“

Jedním z prvních typů motorových lokomotiv sériově vyráběných v ČKD Praha byla řada T 211.0. Byly to stroje určené pro lehkou traťovou službu a lehký …»

Motorová lokomotiva T 211.0101 Prasátko


Motorová lokomotiva T 334.085 „Rosnička“

Tyto třínápravové motorové lokomotivy jsou největším rozumně proveditelným hnacím vozidlem bez podvozků, a tedy vozidlem relativně levným.»

Motorová lokomotiva T 334.085 „Rosnička“


Motorová lokomotiva T 435.0058 „Hektor“

Základní kámen rozsáhlejší motorizace u ČSD položila lokomotiva řady T 435.0, odvozená z prototypů T 434.0 a vyráběná v ČKD Praha od roku 1958. Vyrobeno …»

Motorová lokomotiva T 435.0058 Hektor


Motorová lokomotiva T 444.030 „Karkulka“

Motorová lokomotiva s hydrodynamickým přenosem výkonu určená pro vozbu lehčích osobních a nákladních vlaků na vedlejších tratích a pro staniční posun.»

Motorová lokomotiva T 444.0 Karkulka


Motorová lokomotiva T 458.1190 „Velký hektor“

Jako stroje konstrukčně navazující na řadu T 435.0 byly vyráběny lokomotivy řady T 458.1. Byly odvozeny z exportních strojů ČME 2 dodávaných v letech 1960 …»

Motorová lokomotiva T 458.1190 Velký hektor


Motorová lokomotiva T 466.0286 „Pilštyk“

Lokomotivy T 466.0 vyráběly ZTS Martin na základě vlastního vývoje a proto se v řadě detailů liší od ostatních strojů ČSD. Byly určeny pro lehkou osobní i …»

Motorová lokomotiva T 466.0 Pielstick


Motorová lokomotiva T 478.3101 „Brejlovec“

Motorová lokomotiva původně určená pro vozbu rychlíků a osobních vlaků na hlavních neelektrifikovaných tratích ČSD.»

Motorová lokomotiva T 478.3 Brejlovec, Honda


Motorová lokomotiva T 669.0001 „Čmelák“

Motorové lokomotivy řady T 669.0 byly určeny pro těžký posun a vycházejí z lokomotiv typu ČME 3 vyvinutých speciálně pro Sovětský svaz.»

Motorová lokomotiva T 669.0001 Čmelák


Motorová lokomotiva T 679.1600 „Sergej“

Lokomotivy řady T 679.1 pro těžkou nákladní dopravu patří mezi lokomotivy typu M 62, velmi rozšířenými v bývalých socialistických zemích.»

Motorová lokomotiva T 679.1600 Sergej


Motorová lokomotiva úzkorozchodná TU 47.016 „Téúčko“

Lokomotivy řady TU 47.0 byly vyvinuty pro motorizaci provozu na úzkorozchodných tratích ČSD. Na celkem pěti tratích rozchodu 750 a 760 mm mohly být nasazeny jak …»

Motorová lokomotiva úzkorozchodná TU 47.014 Téúčko


Akumulátorová lokomotiva E 212.001 „Koloběžka“

Lokomotiva pochází ze čtyřkusové série elektrických lokomotiv pro stejnosměrnou napájecí soustavu 600 V, kterou vyrobila Škoda Plzeň v letech 1955 až 1958 …»

Akumulátorová lokomotiva E 212.001 Koloběžka


Elektrická lokomotiva E 499.101 „Bobina“

Tato lokomotiva jako prototyp byla první s bezlicenční konstrukcí podvozků. Měla stejnou skříň s řadou E 499.0, tedy se šesti kruhovými okny v každé …»

Elektrická lokomotiva E 499.101 „Bobina“


Elektrická lokomotiva E 669.001 „Šestikolák“

Potřebu výkonnějších lokomotiv pro rychlíkovou dopravu měly pokrýt šestinápravové stroje s plánovaným označením E 698.0. Nepodařilo se však dodržet …»

Elektrická lokomotiva E 669.001 Šestikolák


Elektrická lokomotiva E 669.101 „Šestikolák“

Na základě zkušeností s provozem prototypu E 669.002 vyrobila Škoda Plzeň dvě série šestinápravových elektrických lokomotiv s označením E 669.1. Byly …»

Elektrická lokomotiva E 669.101 „Šestikolák“


Salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka

Park salonních vozů ČSD pro přepravu vysokých státních činitelů, především prezidenta republiky, byl rozšířen o vůz, který byl darem k 80. narozeninám …»

Salonní vůz T. G. Masaryka


Úvod Muzeum Lužná Naše exponáty