Parní lokomotiva 414.096 „Heligón“

Dlouhých 61 let lokomotiva 414.096 zvaná Heligón poctivě sloužila v nákladní dopravě a na posunu. Nyní se opět probudila do nového života.


vozidlo parní lokomotiva
parní lokomotiva
označení 414.096
typ vozidla D
určení nákladní vlaky
majitel České dráhy
stav provozní
přezdívka Heligon
rok výroby 1906
výrobce Lokomotivka Společnosti státní dráhy ve Vídni (St.E.G.)
výrobní číslo 3282
maximální rychlost 35 km/h
indikovaný výkon 490 kW
služební hmotnost 87,1 t
průměr hnacích dvojkolí 1100 mm

Virtuální prohlídka

Provozní vozidla u ČD

414.096 – Lužná u Rakovníka


Lokomotivka ve Floridsdorfu vyrobila pro Arl-bergskou dráhu v roce 1885 čtyři dvojčité lokomo-tivy řady 73 s tendrem, které konstrukčně vychá-zely ze zdařilých řad 72 (403.0 ČSD) a 77 (403.2 ČSD). Ve stejném roce pokračovaly v jejich výrobě lokomotivky ve Vídeňském N. Městě, Krauss v Linci a také floridsdorfská továrna. V roce 1886 se k nim připojila vídeňská lokomotivka Společnosti státní dráhy (St.E.G.) a v roce 1900 také První Českomoravská továrna na stroje v Praze. V letech 1885 až 1890 bylo vyrobeno celkem 454 kusů. Nejprve k nim byly dodávány tendry řady T III, označené později řadou 36 (312.0 ČSD), a od r. 1896 tendry řady 66 (412.3 ČSD).

Na krátké dýmnici byl baňatý komín, na ležatém kotli vpředu měla parní dóm s regulátorem, ovládaným hřídelem vedeným uvnitř kotle. Na dómu byly dva pérové pojišťovací ventily a za ním písečník sedlového tvaru. Uvnitř rámu pod dýmnicí byly šoupátkové komory, Goochův rozvod parního stroje byl umístěn také mezi rámem. V provozu se řada 73 velmi dobře osvědčovala a až do příchodu strojů řady 170 byla nejrozšířenější nákladní řadou K.k.St.B. Během první světové války byly stroje této řady hojně používány ve vojenské dopravě. Po rozpadu Rakouska-Uherska připadlo do stavu ČSD 119 strojů, které je označily řadou 414.0 a jejich tendry 312.0 a 412.3. Během provozu v letech 1918 – 1938 ČSD modernizovala jejich příslušenství. Lubrikátory byly nahrazeny mazacími lisy, dosadila se tlaková brzda pro vlak. Baňaté komíny se nahradily rovnými s korunkou a do dýmnice byl dosazen jiskrojem.

Do třicátých let byly využívané v traťové službě, později na posunu a při obsluze vleček. Během 2. světové války jich 75 přešlo do stavu Německých říšských drah. Po roce 1945 se stále uplatňovaly na posunu, ale i při vozbě až 2000 tun těžkých uhelných přetahů na Ústecku. Jako první byl vyřazen v r. 1946 stroj 414.054. Jejich hromadný odchod ze služby nastal až v šedesátých letech. Jistou raritou bylo nasazení strojů 414.004 a 414.212 v traťové službě na podřipské lokálce Roudnice n/L. – Straškov ještě v r. 1966. Toto nasazení trvalo přibližně dva měsíce.

Lokomotiva 414.096 byla vyrobena lokomotivkou Společnosti státní dráhy ve Vídni v roce 1906. Tento stroj nesl řadu 73.368 (později u ČSD 414.096). Technicko-bezpečnostní zkoušku vykonal dne 24.8. 1906. Provozní nasazení této lokomotivy od vyrobení až do roku 1947 není známé. Dochovaný provozní záznam je z dubna roku 1948, kdy sloužila v depu Praha Smíchov. Od roku 1961 je vedena v LD České Budějovice, kde jezdila do svého zrušení, které proběhlo v červenci roku 1967. Po zrušení byla umístěna na pomník v ŽOS České Velenice. Na jaře 2014 je převezena do ŽM ČD Lužná u Rakovníka, kde rozšířila sbírku parních lokomotiv.


 

Přijďte se svézt

Fotogalerie