Elektrická lokomotiva E 669.001 „Šestikolák“

Potřebu výkonnějších lokomotiv pro rychlíkovou dopravu měly pokrýt šestinápravové stroje s plánovaným označením E 698.0. Nepodařilo se však dodržet nápravový tlak a tak byl druhý prototyp po úpravách vyzkoušen v nákladní dopravě a přeznačen na E 669.001.


vozidlo elektrická lokomotiva
elektrická lokomotiva
označení E 669.001
(180 001–0)
typ vozidla Co'Co'
určení nákladní vlaky
majitel České dráhy
stav provozní
přezdívka Šestikolák
rok výroby 1959
výrobce Škoda Plzeň
výrobní číslo 3711
maximální rychlost 90 km/h
indikovaný výkon 3048 kW
soustava 3000 V stejnosměrných
regulace odporová
služební hmotnost 119 t
průměr hnacích dvojkolí 1250 mm

Virtuální prohlídka

Provozní vozidla u ČD

E 669.001 – Lužná u Rakovníka


První prototyp byl potom rekonstruován na tlapové trakční motory s oboustranným náhonem náprav šikmými o-zubenými koly a přeznačen na E 669.002. Stal se tak prototypem všech sériově stavěných šestinápravových elektrických lokomotiv ČSD. Stroje jsou skříňového typu se dvěma čelními stanovišti strojvedoucího. Na jedné bočnici skříně jsou okna a na druhé bočnici jsou žaluzie pro sání vzduchu do strojovny. Třínápravové podvozky jsou spojeny kloubovou mezipodvozkovou vazbou. Vypružení je šroubovými válcovými pružinami v sekundárním a listovými pružnicemi v primárním vypružení. Na jednotlivých spojeních trakčních motorů (sériovém, sérioparalelním ve 2 větvích po třech motorech a ve 3 větvích po dvou motorech) je použitá odporová regulace. Na jednotlivých spojeních je k dispozici 22, 11 a 7 regulačních stupňů.

Po většinu své existence byly oba stroje dislokovány v České Třebové, kde jim říkali „Albatros“. Počátkem 90. let byl stroj 180.001 dokonce zrušen. V roce 1995 byly však oba stroje opraveny a v původních nátěrech vráceny do provozu. Stroj 180.002 se stává majetkem NTM Praha a stroj 180.001 je jako historický stroj ČD převezen v roce 2017 do expozice v Lužné u Rakovníka.


 

Přijďte se svézt

Fotogalerie