Nabídka pro návštěvníky

Knihovna ČD v Kralupech nad Vltavou soustřeďuje a nabízí ke studiu více než 120 tisíc českých a zahraničních svazků knih a ročníků časopisů, především s železniční tematikou.

Prosíme o dodržení protiepidemických opatření

Domů (absenčně) vám rádi zapůjčíme knižní novinky s dopravní tematikou, především pak železniční literaturu z České republiky, Slovenska a řady sousedních zemí, zejména Německa, Rakouska a Polska. Nabízíme i současné domácí železniční časopisy a řadu dalších dopravních periodik. K dispozici vám jsou i meziknihovní výpůjční služby či rezervace titulů.

Většina knih a periodik je dostupná v elektronickém katalogu knihovny na adrese
http://odis.cd.cz/knihovna.asp, v záložce Vyhledávání/rezervace.

K prezenčnímu studiu v čítárně mimo jiné naleznete: