Nabídka pro návštěvníky

Knihovna ČD v Kralupech nad Vltavou soustřeďuje a nabízí ke studiu více než 120 tisíc českých a zahraničních svazků knih a ročníků časopisů, především s železniční tematikou.


Aktuální bezpečnostní opatření týkající se COVID-19

 • Vstup a pobyt v knihovně je možný pouze v rouškách nebo jiné ochraně dýchacích cest.
 • Vstup osobám s příznaky respiračního onemocnění, teplotou, kašlem atd. může být odepřen.
 • Dobu studia v čítárně omezte na minimum.
 • V čítárně a dalších prostorách knihovny zachovávejte rozestupy 2 metry.
 • Po vstupu používejte dezinfekci na ruce.
 • Vrácené knihy musí být nejméně 2 dny umístěny v tzv. karanténě, a proto je možné, že některé tituly nebude možno dočasně vypůjčit.

Domů (absenčně) vám rádi zapůjčíme knižní novinky s dopravní tematikou, především pak železniční literaturu z České republiky, Slovenska a řady sousedních zemí, zejména Německa, Rakouska a Polska. Nabízíme i současné domácí železniční časopisy a řadu dalších dopravních periodik. K dispozici vám jsou i meziknihovní výpůjční služby či rezervace titulů.

Většina knih a periodik je dostupná v elektronickém katalogu knihovny na adrese
http://odis.cd.cz/knihovna.asp, v záložce Vyhledávání/rezervace.

K prezenčnímu studiu v čítárně mimo jiné naleznete:

 • Odborné knihy mapující železnici v českých a sousedních zemích od 60. let 19. století
 • Ucelené řady knižních jízdních řádů české železnice od roku 1915 do současnosti včetně řady jízdních řádů Německa 1920 až 1944 a vybraných zahraničních jízdních řádů
 • Kolekce sbírek věstníků železničních správ, ministerstev, drážních ředitelství od konce 19. století (soukromé železniční společnosti, ředitelství Vídeň, DR, SBB atd.)
 • Výroční zprávy drah, MD (FMD), MŽ, ČSD, ČD, soukromých železničních a některých zahraničních společností
 • Jednu z největších sbírek drážních předpisů v Česku, nejstarší pocházejí z roku 1862
 • Ucelené kolekce map 1:75000 z mapování 1894 a z 30. let 20. století a dalších včetně map železničních
 • Řadu ročenek a almanachů sahajících do 80. let 19. století umožňujících hledání předků zaměstnaných na železnici
 • Kalendáře ČSD a propagační časopisy železničních správ
 • Monografie železničních vozidel většiny středoevropských železničních správ
 • Vnitrofiremní či vnitrorezortní tiskoviny, zpravodaje VTEI a další ojedinělé publikace, které zpravidla v jiných knihovnách nenajdete
 • Sborníky z odborných konferencí
 • Dopravní, zejména železniční periodika už od 60. let 19. století
 • Encyklopedie
 • Slovníky překladové, výkladové, naučné – už od 1832
 • Právnická literatura od poloviny 19. století týkající se železniční dopravy včetně např. návrhů zákona o drahách
 • Opitzův atlas drah Evropy z roku 1920 (včetně reprintu)
 • Ústřední věstník pro železnice a paroplavbu (Centralblatt, Verordnungsblatt) už od roku 1862
 • Normy ČSN, technické normy železnic a fiše UIC a OSŽD jsou deponovány mimo prostory ČD knihovny. Na vyžádání vám je dovezeme s dvoutýdenní čekací lhůtou. Tato služba je pouze pro zaměstnance Skupiny ČD.

Úvod ČD Knihovna Nabídka pro návštěvníky